Προφίλ PVC

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 40


 • ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

  • Υδατοστεγανότητα έως κατηγορία 9A
  • Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 / B5
  • Αεροδιαπερατότητα, κατηγορία 4
  • Ηχομείωση έως 47 dB
  • Αντιδιαρρηκτική προστασία έως κατηγορία RC2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf (W/m2K) 1,2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας UW (W/m2K)*, 1,0
  • *Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm και Ug=0,6 W/m2K 
  • Βάθος συστήματος σε mm 82
 • Inoform Inoform 82 MD

  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

  • Υδατοστεγανότητα έως κατηγορία 9A
  • Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C4 / B4
  • Αεροδιαπερατότητα, κατηγορία 4
  • Ηχομείωση έως 45 dB
  • Αντιδιαρρηκτική προστασία έως κατηγορία RC2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf (W/m2K) 1,0
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας UW (W/m2K)*, 0,9
  • *Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm και Ug=0,6 W/m2K 
  • Βάθος συστήματος σε mm 82
 • Inoform Inoform 70 MD
  • Υδατοστεγανότητα έως κατηγορία E1050
  • Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 / B5
  • Αεροδιαπερατότητα, κατηγορία 4
  • Ηχομείωση έως 46 dB
  • Αντιδιαρρηκτική προστασία έως κατηγορία RC2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας U f (W/m 2 K) 1,2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας U W (W/m 2 K) * , 1,3
  • * Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm και U g =1,1 W/m 2 K
  • Βάθος συστήματος σε mm 70
 • Inoform Inoform 70 AD

  ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

  • Υδατοστεγανότητα έως κατηγορία 9A
  • Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 / B5
  • Αεροδιαπερατότητα, κατηγορία 4
  • Ηχομείωση έως 45 dB
  • Αντιδιαρρηκτική προστασία έως κατηγορία RC2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf (W/m2K) 1,3
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας UW (W/m2K)*, 1,4
  • *Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm και Ug=1,1 W/m2K 
  • Βάθος συστήματος σε mm 70
 • ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  • Υδατοστεγανότητα έως κατηγορία 9A
  • Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 / B5
  • Αεροδιαπερατότητα, κατηγορία 4
  • Ηχομείωση έως 47 dB
  • Αντιδιαρρηκτική προστασία έως κατηγορία RC2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf (W/m2K) 1,0
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας UW (W/m2K)*, 0,9
  • *Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm και Ug=0,6 W/m2K 
  • Βάθος συστήματος σε mm 88
 • ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

  • Υδατοστεγανότητα έως κατηγορία 9A
  • Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 / B5
  • Αεροδιαπερατότητα, κατηγορία 4
  • Ηχομείωση έως 47 dB
  • Αντιδιαρρηκτική προστασία έως κατηγορία RC2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf (W/m2K) 1,0
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας UW (W/m2K)*, 0,9
  • *Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm και Ug=0,6 W/m2K 
  • Βάθος συστήματος σε mm 88
  • Υδατοστεγανότητα έως κατηγορία 9A
  • Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 / B5
  • Αεροδιαπερατότητα, κατηγορία 4
  • Ηχομείωση έως 46 dB
  • Αντιδιαρρηκτική προστασία έως κατηγορία RC2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf (W/m2K) 1,1
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας UW (W/m2K)*, 1,1
  • *Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm και Ug=0,8 W/m2K 
  • Βάθος συστήματος σε mm 76
 • ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  • Υδατοστεγανότητα έως κατηγορία 9A
  • Αντίσταση σε ανεμοπίεση έως κατηγορία C5 / B5
  • Αεροδιαπερατότητα, κατηγορία 4
  • Ηχομείωση έως 48 dB
  • Αντιδιαρρηκτική προστασία έως κατηγορία RC2
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας Uf (W/m2K) 1,1
  • Συντελεστής θερμοπερατότητας UW (W/m2K)*, 1,0
  • *Διάσταση: 1.230 x 1.480 mm και Ug=0,6 W/m2K
  • Βάθος συστήματος σε mm 76
 • PERFORMANCE
  Watertightness 9A
  Resistance to high wind loads up to class C5 / B5
  Air permeability, class 4
  Sound reduction values up to 47 dB
  Burglary protection up to resistance class RC2
  Thermal insulation Uf (W/m2K) 1,2
  Thermal insulation Uw(W/m2K)*, 1,0
  *Sizes: 1.230 x 1.480 mm and Ug=0,6 W/m2K
  Installation depth mm 76

 • Kbe KBE System 70mm

  System_70mm windows offer you
  solutions with added value.
  They are designed as state of the art integrated solutions and
  also provide many possibilities for individual design.
  Efficiency

 • The high-insulation thermo centre seal system with six chambers and 88 mm construction depth offers a fascinating combination of modern design and perfect profile proportions. The sealing levels and the innovative sash rebate seal serve to enhance the performance features. The wide glazing range of 22–54 mm allows the installation of modern triple and special functional glazing.

  • Centre seal system with 88 mm construction depth, Uf value = 1.0 W/(m²K).
  • Wide glazing range of 22–54 mm for installation of modern triple and special functional glazing.
  • High protection against driving rain, optimal windproof properties, and outstanding sound insulation up to 48 dB (class 5).
  • Burglary test – resistance class RC 2.
  • Floor-to-ceiling window walls – sash doors up to 2.5 m high.
  • Optimum economic efficiency; easy care, environmentally friendly, durable, and robust.
  • All PVC-U profiles are produced with lead-free stabilisers based on calcium and zinc.
 • EuroFutur Classic is a five chamber system with 70 mm construction depth for the manufacture of PVC-U windows and residential doors. The characteristic feature of the EuroFutur Classic design is its play of straight lines that unobtrusively uplifts the facade style as the perfect choice on venerable buildings of past epochs.

  • Modern, linear window design with slender profile sight lines – Uf value = 1.2–1.3 W/(m²K), depending on the version.
  • Stable profile cross section with outstanding static properties for a long window life
  • Integrating an innovative, design-protected steel reinforcement turns it into a six chamber structure with outstanding thermal insulation properties.
  • Easy care thanks to robust and weather resistant surfaces.
  • Lasting value thanks to durable quality on the highest level.
  • All PVC-U profiles are produced with lead-free stabilisers based on calcium and zinc.

Προβολή αποτελεσμάτων 1–12 of 40